top of page

Röda kvarn kultur

Röda Kvarn Ideella Kulturförening Ljusdal

Röda Kvarn Kultur vill erbjuda publiken ett utökat, varierat och brett utbud av föreställningar, konserter och evenemang som passar den unika och anrika lokalen.

 

Vi vill vara en öppen demokratisk mötesplats, där människor med olika sociala bakgrunder och erfarenheter träffas och tar del av evenemangen. Föreningen arbetar i sitt utbud av aktiviteter utifrån värdeorden inkludering, mångfald och bredd; med målet att göra Röda Kvarn till en naturlig mötes­punkt för publiken i Ljusdal och Hälsingland.

medlemsträff & Årsmöte

Välkommen till 

Ladda ner inbjudan till Medlemsträff & Årsmöte

torsdag 30 mars kl. 18.00

föreningen

Senaste Nyhetsbrevet

Röda Kvarn Kultur

för alla

Alla är välkomna att vara med i föreningen. Kom med dina idéer och påverka vad vi ska göra.

Brett & smalt

Vi vill satsa på evenemang som håller en hög kvalitet inom sin genre.

samverkan

Vi samverkar med  studieförbundet Bilda, Ljusdals kommun, Region Gävleborg, Kulturrådet,  andra föreningar, m.fl.

Samverkan & Stöd:
IMG_1667.png

STYRELSE

 Styrelsen väljs på årsmöte av medlemmarna.

Om du vill engagera dig i styrelsen så hör av dig till någon av oss, eftersom vi ännu inte haft något nytt årsmöte och vi gärna vill ha in nya kompetenser och idéer i styrelsen.

Röda Kvarn Ideella Kulturförening Ljusdal

Styrelsemedlemmar:

Svante Bergström  Ordförande             070-636 06 70

 

Helén Nyberg       Kassör, sociala medier   070-372 11 11 

 

Samuel Bergström   Evenemang            073-069 65 76

 

Anki Lundgren        Sociala medier        073-986 93 57

Lasse Eriksson       Medlemskontakter     070-603 56 99

 

Jonathan Johansson  Grafik, evenemang  073-844 37 33

 

stadgar

Stadgar:

Röda Kvarn Kultur

Föreningen bedriver ideell verksamhet genom att utöka och bredda kulturutbudet i Ljusdal, för att på så sätt nå en publik av både av medlemmar och allmänhet i hela Hälsingland. Föreningen planerar, bokar och genomför kulturevenemang, såsom konserter, föreställningar och andra evenemang, och som i första hand utgår från den historiska, anrika och unika scenen och salongen på Röda Kvarn i Ljusdal.

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering. Föreningen ska i sitt utbud av aktiviteter arbeta utifrån värdeorden hållbarhet, social inkludering, mångfald och bredd, med en inriktning som sammantaget gör Röda Kvarn till en naturlig och tillåtande mötespunkt för publiken i Ljusdal, Hälsingland och världen.

Läs mer i våra stadgar. Ladda ner PDF.

bottom of page