top of page

Röda kvarn kultur

Röda Kvarn Ideella Kulturförening Ljusdal

Röda Kvarn Kultur vill erbjuda publiken ett utökat, varierat och brett utbud av föreställningar, konserter och evenemang som passar den unika och anrika lokalen.

 

Vi vill vara en öppen demokratisk mötesplats, där människor med olika sociala bakgrunder och erfarenheter träffas och tar del av evenemangen. Föreningen arbetar i sitt utbud av aktiviteter utifrån värdeorden inkludering, mångfald och bredd; med målet att göra Röda Kvarn till en naturlig mötes­punkt för publiken i Ljusdal och Hälsingland.

föreningen

Senaste Nyhetsbrevet

Röda Kvarn Kultur

vår Vision & värdegrund

Läs om vår vision
och vår värdegrund

vår berättelse

Läs om vår berättelse, hur vi ser på verksamheten

samverkan

Vi samverkar med  studieförbundet Bilda, Ljusdals kommun, Region Gävleborg, Kulturrådet,  andra föreningar, m.fl.

Samverkan & Stöd:
IMG_1667.png

STYRELSE

Styrelsen väljs på årsmöte av medlemmarna.

Om du vill engagera dig i styrelsen så hör av dig till någon av oss. Vi gärna vill ha in nya kompetenser och idéer i styrelsen.

Röda Kvarn Ideella Kulturförening Ljusdal

Styrelsemedlemmar, valda 2024-03-21:

Svante Bergström    Ordförande             070-636 06 70

 

Hans-Eric Johnsson   Kassör                   070-681 59 16 

 

Samuel Bergström     Evenemang            073-069 65 76

 

Helén Nyberg           Sociala medier        073-986 93 57

Lasse Eriksson          Medlemskontakter   070-603 56 99

 

Åsa Olsson              Sociala medier        070-510 08 24

Jini Hedblom            Suppleant              070-392 41 00

Torbjörn Melkersson  Suppleant              070-362 90 76

Ingrid Tell                Suppleant.             073-091 19 14

KZ6A5472.png

tack!

Det är många vi vill tacka för stöd och insatser för föreningen, insatser som betyder mycket för vår ideella förening. Vi är tacksamma för alla som på olika sätt vill hjälpa till. 

Här är några som betytt extra mycket:

speciellt Tack till

Röda Kvarn
kök & salong

Tack till Eva och Emma och deras underbara personal i restaurangen för fint samarbete kring evenemangen. Det är mycket som ska fixas och samordnas, för att det ska bli så bra som möjligt för både gäster och artister. 

Micke Johansson

Det är Micke som gör alla våra affischer. Snygga, eller hur?

Han är både snabb och kreativ. Micke ingår även i valberedningen. 

bosse hed

Bosse var med och startade föreningen Röda Kvarn Kultur. 

Nu hjälper han oss med råd och tips, omdömen kring nya artister samt ingår i valberedningen. 

Jonathan johansson

Jonathan var också med och startade föreningen. 

Dessutom lade han den grafiska grunden för vår hemsida,

har gjort vår logotyp samt tillsammans med Samuel utformat Kulturfönstret på Coop. Snyggt och uppskattat av många. 

alla artister

Alla artister som spelat hos oss. 

Många av dem har ställt upp förmånligt, i ett skede då vi startade upp föreningen. De har därmed gjort det möjligt för oss att bygga upp och få det fina rykte som vi nu har.

Stort tack och välkommen tillbaka! 

Stora COOP ljusdal 

Vi vill tacka Stora Coop i Ljusdal för att de upplåter det fina "Kulturfönstret" mot rondellen för oss alla kulturföreningar i Ljusdals kommun. Där presenterar vi våra kommande konserter och evenemang.  

stadgar

Stadgar:

Röda Kvarn Kultur

Föreningen bedriver ideell verksamhet genom att utöka och bredda kulturutbudet i Ljusdal, för att på så sätt nå en publik av både av medlemmar och allmänhet i hela Hälsingland. Föreningen planerar, bokar och genomför kulturevenemang, såsom konserter, föreställningar och andra evenemang, och som i första hand utgår från den historiska, anrika och unika scenen och salongen på Röda Kvarn i Ljusdal.

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering. Föreningen ska i sitt utbud av aktiviteter arbeta utifrån värdeorden hållbarhet, social inkludering, mångfald och bredd, med en inriktning som sammantaget gör Röda Kvarn till en naturlig och tillåtande mötespunkt för publiken i Ljusdal, Hälsingland och världen.

Läs mer i våra stadgar. Ladda ner PDF.

bottom of page